Algemeen

Warm Aanbevolen is de naam van een gehonoreerd project in het kader van het programma 'Klimaat en Gezondheid' van ZonMw. Doel is om de nadelige gezondheidseffecten van hitte te minimaliseren. Het project is een samenwerkingsverband van de Vrije Universiteit Amsterdam, GGD, TNO, Rode Kruis, RIVM, Universiteit Maastricht en Radboud UMC.

Het project wordt gefinancierd door ZonMw.

De looptijd van dit project is 2 jaar, maar het doel is om een langdurig samenwerkingsverband van experts en eindgebruikers aan te gaan. Doel is om kennis te verzamelen en vernieuwen en dit naar buiten uit te dragen in deze website en publicaties. Daarnaast worden er 2 seminars georganiseerd over klimaat en gezondheid, waarin de onderzoeksresultaten en progressie besproken worden.

In dit project leveren wij de volgende publicaties op:

· Profilering van hoog-risico groepen op basis van onderliggende, fysiologische factoren. Hierbij wordt tevens een overzicht gegeven met mogelijkheden tot het verlagen van deze risico’s.

· Een overzicht van (omgevings)factoren voor gezondsheidseffecten bij aanhoudende hitte. Hierbij publiceren we de resultaten van ons pilot-onderzoek naar (omgevings)factoren en een pilot waarin deze (omgevings)factoren ruimtelijk weergegeven worden.

· Inzicht in factoren die van invloed zijn op thermisch gedrag tijdens aanhoudende hitte. Hierbij worden op basis van gedragskenmerken/determinanten aanbevelingen gedaan voor gerichte preventie, met name voor hoog-risico groepen.

· Een eindverslag, waarin alle onderzoeksresultaten samenkomen en vertaald worden naar de praktijk. In dit verslag staan aanbevelingen en handelingsperspectieven (bijv. voor doorontwikkeling of ondersteuning hitteplan).