Epidemiologie

De opwarming van de aarde is onvermijdelijk. De komende decennia zullen het aantal dagen met extreme temperaturen toenemen. Door verschillende individuele- en omgevingsfactoren zijn in sommige regio’s het risico op hitte-gerelateerde gezondheidsproblemen groter dan in andere regio’s.

Welke risico’s willen we in beeld brengen en waarom?

Om het risico van de dagelijkse temperatuur op sterfte, ziekenhuisopname of aantal huisartsbezoeken in beeld te krijgen, worden er verschillende factoren onderzocht.

Met dit onderzoek willen we achterhalen wie er kwetsbaar is en welke omgevingen een hoog risico vormen. Deze inzichten maken het mogelijk om lokale en regionale omgevingsplannen en hitteplannen specifieker te kunnen laten richten op het minimaliseren van hitte-gerelateerde gezondheidsproblemen.

Welke factoren zijn mogelijk van invloed op een verhoogd risico voor hitte-gerelateerde gezondheidsproblemen?

Er zijn verschillende factoren die mogelijk van invloed zijn op hitte-gerelateerde sterfterisico, ziekenhuisopnames en aantal huisartsbezoeken. De volgende factoren willen wij onderzoeken en in verband leggen met hitte-gerelateerde gezondheidsproblemen:

- Waar wonen mensen, en wat zijn de kenmerken van hun woning/omgeving?
- Wat is het opleiding/werkniveau?
- Zijn er andere gezondheidsproblemen aanwezig, zoals overgewicht?
- Zijn er ziekenhuisopnames of huisartsbezoeken op extreem warme dagen geweest?

Daarnaast willen we onderzoeken of het risico op de bovengenoemde factoren verandert als we (extreem) warme dagen op een andere manier definiëren.

Hoe gaan we dit onderzoeken?

Om dit onderzoek uit te voeren, wordt als eerst buitenlandse literatuur onderzocht met als doel om mogelijke factoren die het risico hitte-gerelateerde gezondheidsproblemen verhogen te achterhalen. Op deze manier krijgen we niet alleen een compleet beeld van de mogelijke factoren, maar kunnen we ook samen met de eindgebruikers inventariseren welke factoren zij prioriteit geven (bijvoorbeeld omdat ze hier de grootste risico’s verwachten).

Daarnaast zullen we de beschikbare gezondheidsdata op individueel niveau én data over woning- en omgevingskenmerken onderzoeken. Tevens zullen nagaan in welke mate de definitiegrens van extreme temperaturen invloed heeft op de risico’s voor hitte-gerelateerde gezondheidsproblemen.

Op basis van bovenstaande inventarisatie wordt er een pilotstudie gedaan, waarin we op kleine schaal kijken of deze bevindingen kloppen in de realiteit.

Tot slot wordt er een ruimtelijke weergave gemaakt van deze risico’s (lokaal en regionaal niveau). Dit alles maakt het verwezenlijken van onze tweede publicatie mogelijk, namelijk:

Een overzicht van (omgevings)factoren voor gezondsheidseffecten bij (extreem) warm weer. Hierbij publiceren we de resultaten van ons pilot-onderzoek naar (omgevings)factoren en een pilot waarin deze (omgevings)factoren ruimtelijk weergegeven worden.