Praktische adviezen

Dit project is opgericht om hitte-gerelateerde gezondheidsproblemen vanuit verschillende invalshoeken (thermofysiologie, epidemiologie en sociale psychologie) te benaderen. De laatste werkgroep – werkgroep ‘’praktische adviezen’’ – maakt het uitbrengen van zinvolle aanbevelingen en adviezen mogelijk.

Deze unieke samenwerking tussen wetenschap en de eindgebruikers (RIVM, GGD en Rode Kruis) maakt dat we impact kunnen maken op een maatschappelijk relevant gezondheidsprobleem.

Wat is de bijdrage van de onderzoekers?

De onderzoekers zullen uiteraard het onderzoek uitvoeren. In de werkgroep ‘’praktische adviezen’’ zullen zij, samen met de eindgebruikers, deze resultaten vertalen naar praktische adviezen.

Wat is de bijdrage van de eindgebruikers (RIVM, GGD en Rode Kruis?)

De eindgebruikers zorgen voor interactie en verbinding tussen de verschillende werkgroepen. Daarnaast zullen gedurende en na de onderzoeken hun visie kunnen gegeven over hoe de projectresultaten door hen zouden kunnen worden toegepast in de praktijk. Op die manier kunnen we bijvoorbeeld lokale hitteplannen en de communicatie vanuit het Nationaal Hitteplan verbeteren.

De bijdragen van de eindgebruikers per fase van het project ziet er als volgt uit:

- Start van het traject: bij het opzetten van de onderzoeken zullen ze betrokken zijn om zo goed mogelijk aan te sluiten op de vragen vanuit de praktijk.

- Interim-evaluatie: halverwege het project worden de resultaten gedeeld en besproken. De relevantie van deze resultaten in de praktijk zullen hier bediscussieerd worden met de onderzoekers.

- Einde project: alle resultaten worden gedeeld met de eindgebruiker en besproken en gebundeld in een eindverslag. De relevantie en bruikbaarheid van projectresultaten een belangrijk uitgangspunt. De eindgebruikers zullen daarom aan het eind hun reflectie presenteren, waarin ze de mogelijke toepassingen in de praktijk delen.

Dit alles maakt onze laatste publicatie mogelijk, namelijk:
Een eindverslag, waarin alle onderzoeksresultaten samenkomen en vertaald worden naar de praktijk. In dit verslag staan aanbevelingen en handelingsperspectieven (bijv. voor doorontwikkeling of ondersteuning hitteplan).

GGD onderzoek naar verkoeling

Zeven GGD’en gaan samen met het Radboudumc en de Hogeschool van Amsterdam onderzoek doen naar hitte. In de GGD gezondheidsmonitor, een groot vragenlijstenonderzoek in Nederland, hebben 7 GGD’en ook gevraagd of mensen tijdens de hitte voldoende verkoeling kunnen vinden in huis en ook in de tuin of buurt. In het onderzoeksproject wordt onderzocht hoe het kunnen vinden van verkoeling samenhangt met individuele kenmerken (gezondheid, woonsituatie) en de omgeving. In het onderzoek wordt samengewerkt met verschillende gemeenten en provincies om te komen tot aanbevelingen voor de praktijk. Het onderzoek wordt gefinancierd door de Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving, met bijdragen van de betrokken overheden. Lees hier meer over het onderzoek.