Projectleden

Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. dr. Hein Daanen
Prof. Dr. Hein Daanen is hoogleraar inspanningsfysiologie met als specialisatie thermofysiologie bij de afdeling bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn expertise betreft de impact van hitte en koude op menselijk functioneren en gezondheid en in het bijzonder het aanpassingsvermogen van mensen aan thermische extremen. Hij heeft ervaring als leider van grote internationale en nationale projecten.

Iris Dijkstra, MSc
Iris Dijkstra (MSc.) is Bewegingswetenschapper met een specialisatie in Thermofysiologie op de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze coördineert de experimenten van werkpakket Thermofysiologie, maar zal ook bijdragen binnen de andere werkpakketten. Naast onderzoeker zal ze als ''spil in het geheel'' optreden.

Prof. Dr. Paul van Lange
Prof. Dr. Paul van Lange is hoogleraar psychologie met als specialisatie menselijke samenwerking, evolutie, en moraliteit bij de afdeling experimentele en toegepaste psychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn expertise betreft de impact van de sociale en fysieke omgeving op cognitie, emotie, gedrag en sociale interactie. Hij heeft ruim 200 artikelen en 13 boeken gepubliceerd. Hij heeft ervaring als hoofd van sectie/afdeling (sinds 2003) en leider van grote internationale en nationale projecten.

GGD

Dr. Moniek Zuurbier
Dr. Ir. Moniek Zuurbier is epidemioloog en adviseur leefomgeving en gezondheid voor de GGD’en in Gelderland en Overijssel, standplaats GGD Gelderland-Midden. Zij is sinds 2007 actief in onderzoek naar hitte en gezondheid en ook al sinds die tijd bezig om samen met gemeente hitteproblematiek aan te pakken. Moniek Zuurbier is voorzitter van de landelijke GGD werkgroep klimaat en gezondheid en coördinator van de landelijke Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving.

Laurens Hondema, MD
Laurens Severijn Hondema is arts met als specialisme Maatschappij & Gezondheid met als profiel Medische milieukunde (MMK). Hij is werkzaam bij de GGD in Amsterdam en heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar de relatie tussen omgevingstemperatuur en frequentie en inhoud van huisartsbezoek op basis van data van NIVEL huisartsenregistratie. Verder is hij op landelijk niveau werkzaam in het bestuur van de Vakgroep milieu en gezondheid en als lid van de GGD werkgroep klimaat en gezondheid.

TNO

Dr. Boris Kingma
Dr. Boris Kingma is senior scientist biofysische simulatie van thermofysiologie bij de afdeling Human Performance van de unit Defence, Safety & Security van TNO. Zijn expertise betreft de integrale benadering van natuurkunde en fysiologie om op basis van weer, kleding, activiteit en persoonskarakteristieken de impact van hitte of kou op het presteren en de veiligheid van de mens in te schatten. Hij heeft ervaring als leider in nationale en internationale projecten (bijv. Cold Weather Ops - European Defense Agency).

Dr. Lisa Klous
Dr. Lisa Klous is onderzoeker op het gebied thermofysiologie bij de afdeling Human Performance binnen TNO.

Rode Kruis

Yvonne Breedijk
Yvonne Breedijk is hoofd Goed Voorbereid a.i. bij het Rode Kruis. Ze is de afgelopen vier jaar betrokken bij zowel publieksvoorlichting als individuele- en groepsinterventies die plaatsvinden voorbereidend op of tijdens activering van het Nationaal Hitteplan. Vrijwilligers en/of medewerkers van het Rode Kruis bieden hulp o.a. door het bezoeken van hoog-risico groepen om hitte-reducerende interventies onder de aandacht te brengen.

RIVM

Dr. Danny Houthuijs
Dr. Danny Houthuijs is senior onderzoeker milieu-epidemiologie bij de afdeling Milieu en Gezondheid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Hij adviseert de rijksoverheid over de effecten van milieufactoren op de gezondheid. Danny Houthuijs participeerde in diverse Europese onderzoekprojecten, in het bijzonder op het gebied van risico’s van luchtkwaliteit en van omgevingsgeluid.

Dr. Werner Hagens
Dr. Werner Hagens is werkzaam bij centrum Veiligheid van RIVM. Hij is de coördinator van het Nationaal Hitteplan. In deze hoedanigheid houdt hij zich bezig met het onderhouden van het waarschuwingssysteem en activeren indien noodzakelijk. Hierbij is het van belang dat de wetenschappelijke kennis over hitte en gezondheid wordt toegepast in praktisch handelingsperspectief. Daarnaast werkt hij aan andere onderwerpen op het snijvlak van gezondheid en milieu.

Universiteit Maastricht

Dr. Maud Huynen
Dr. Maud Huynen (UM) is assistant professor aan het Maastricht Sustainability Institute (MSI) en expert op het gebied van klimaat en gezondheid. Ze heeft een achtergrond in milieugezondheidkunde en epidemiologie. Maud participeerde in diverse nationale en internationale onderzoeksprojecten op het gebied van duurzaamheid, klimaat en gezondheid. Naast publicatie van wetenschappelijke artikelen, levert ze een expert-bijdrage (als auteur of reviewer) aan diverse rapporten van onder andere ZonMw, de Gezondheidsraad, het RIVM en het Global Heat Health Information Network (GHHIN).

Radboud UMC

Dr. Thijs Eijsvogels
Dr. Thijs Eijsvogels is als associate professor inspanningsfysiologie verbonden aan het Radboudumc. Zijn onderzoek richt zich op de invloed van extreme condities op de gezondheid en het functioneren van het menselijk lichaam, met name tijdens lichamelijke activiteit zoals sporten in de hitte. Dr. Eijsvogels verwierf diverse prestigieuze (persoonsgebonden) subsidies, publiceert met grote regelmaat wetenschappelijk artikelen en heeft ruimte ervaring met het opzetten en uitvoeren van multidisciplinaire projecten.

Dr. Coen Bongers
Dr. Coen Bongers is als postdoc onderzoeker verbonden aan de afdeling Fysiologie van het Radboudumc, waarbij zijn onderzoek zich richt op de thermofysiologie van het menselijk lichaam in rust en tijdens inspanning. Specifiek gaat zijn aandacht uit naar het ontstaan, behandelen en voorkomen van hitteberoertes in atleten en kwetsbare groepen.